Rozkvetlá oáza uprostřed města

Hledáš místo, kde si můžeš číst, procházet se, schovávat se před sluníčkem, osvěžit se v parném létě, zažívat aromaterapii prostřednictvím živých květin, učit se rozmanité druhy trav přímo v terénu, poslouchat ptáky, pozorovat hmyz a relaxovat? Vím o několika. Jedním z nich je Kouzelná botanická zahrada, která se nachází na Konečného náměstí (Kotlářská 2) v areálu Přírodovědecké fakulty.


Kromě velkých skleníků (1 100 m²) věnovaných exotickým rostlinám tropů a subtropů (od roku 1926 zde ve vodní nádrži vykvétala viktorie královská - největší leknín světa; dnes jde o viktorii Cruzovu) narazíš třeba na důstojný jinan dvoulaločný (gingo biloba), éterické magnólie, jehličnany i listnáče, nepřeberné množství keřů, z nichž teď dominují rozkvetlé hortenzie, jezírka, léčivky... Více o expozici se dozvíte na stránkách zahrady.

šanta láká opylovače


Zahrada je otevřena celoročně, takže vždycky se objeví nějaké kvetoucí nebo zabarvené druhy, které tě uvítají ve venkovních expozicích rozdělených dle přirozených stanovišť druhů se stejnými ekologickými preferencemi. I když nejsi přímo botanik, nevadí, u rostlinek jsou popisky. Do skleníků se dostaneš po zazvonění na zvonek u vchodu pod točitým schodištěm, kde je i plán zahrady.

mišpule německá

šuškarda

Historie

Botanická zahrada se rodila se založením celé Masarykovy univerzity. Její vybudování měl na starosti profesor Josef Podpěra, který oslovil zkušeného zahradníka Jindřicha Jiráska. Ten však pro závažnou nemoc místo zastával jen krátce a inspektorem zahrady se stal jeho bratr František Jirásek (nar. 1896), který udržoval vysokou úroveň sbírek v zahradě i ve sklenících dlouhá léta, až do roku 1961. Umístění zahrady v areálu (1,5 ha) na Kotlářské se považovalo od samého začátku jako dočasné řešení. Chyba lávky. Na místě bývalé zeleninové zahrady pro kuchyni starobince vyrostla zahrada respektující ekologické principy - soustava rostlinných formací se zřetelem k moravské květeně (moravské stepi, Pavlovské vrchy, jihomoravské nivy a lesostepi). Nahlédlo se také do ciziny: květena Balkánu, horská květena Kavkazu a Himálají, vápencových Alp, lesních Karpat, východní, střední a severní Asie, Severní Ameriky, Japonska a Číny. Vegetovaly tu ostrůvky xerofytních, halofytních, vodních a bahenních rostlin. V systematickém oddělení se návštěvníci seznámili s Mendelovými pokusy, Linnéovou soustavou a užitkovými rostlinami.

Prof. Podpěra celý život hledal pro botanickou zahradu důstojnější místo (např. Mniší hora). Zajímavý návrh přinesl v roce 1934 architekt J. Mráček. V sedmi bodech navrhl zřídit na Výstavišti zoologickou a botanickou zahradu. Vidina botanické zahrady, důstojné moravského střediska přírodních věd, se však stále ztrácela v nedohlednu. Začátkem roku 1941 fungovalo již jen několik málo univerzitních ústavů (kliniky na Lékařské fakultě a ústav botaniky na Přírodovědecké fakultě). V říjnu byla na příkaz kurátora brněnských vysokých škol zastavena činnost v botanickém ústavu i v zahradě a vedení obou institucí převzal prof. Frimmel. Omezení činnosti postihlo i botanickou zahradu jejíž provoz stál na pěstování užitkové zeleniny. Botanickou zahradu dále neminulo poškození v důsledku bombardování.

třezalka tečkovaná

Obnovená botanická zahrada opět v čele s prof. Podpěrou dostávala po válce nové úkoly a vykonávala činnost expertizní. Změněná hospodářská situace po roce 1948 naivně podporovala pěstování subtropických ba i tropických plodin v ČSR (čajovník, blahovičník, skořicovník, náhražka "mořské trávy" aj.). Prof. Podpěra tyto plány stěží vyvracel. Z této doby se v botanické zahradě nachází doposud poslední exemplář plodné mandloně obecné před skleníky a dvě vysazené mladé. V 70. až 90. letech se zaměření botanické zahrady pod tlakem doby orientovalo na výklady pro školy všech stupňů, výstavy, přednášky a opatrné rozšiřování sbírek. V letech 1995-97 byly postaveny nové skleníky a zrekonstruován systém rostlin.


Navštivte také toto letní pestrobarevné zákoutí.

Štítky: