Jarmark na románském Seebergu

Hrad Seeberg (Ostroh, u obce Poustka v okrese Cheb) původně románský ministeriální hrad z konce 12. století později přestavěný v gotickém a následně renesančním slohu se 22. července stal dějištěm jarmarku - Lidové slavnosti jako za císaře pána. Jedním z hřebů programu byl i koncert mužského pěveckého sboru Láska opravdivá. Ve skutečnosti bylo hřebů vícero, kluci totiž zpívali hned ve třech blocích (dva koncerty a jedno "spontánní" zpívání na nádvoří). Hrad je členěn na vlastní jádro a hospodářské předhradí s hospodářskými staveními a barokní stodolou. Všude jsme se proplétali mezi stylově oděnými stánkaři a jejich zbožím. Místo oplývá bohatou historií. Stávalo tu hradiště z mladší až pozdní doby bronzové osídlené lidem kultury popelnicových polí.


holubník a hrázděná stodolazahájení slavnosti


Vyzkoušeli jsme si zde práci na hrnčířském kruhu. Musím přiznat, že v tomto řemesle nevynikám. Uplatnila bych se spíš jako "aplikátorka" bahenních zábalů. Také jsem poslala pár vlastnoručně kolorovaných pohlednic s motivy Františkových Lázní. Bojovkou se stalo hledání vegetariánského oběda. Preclíky. V prostorách hrázděné barokní stodoly v předhradí jsme si prohlédli stylovou expozici věnovanou lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova 19. století.

mimikry

zátiší


oběd č. 2 - madle v cukrukoupila jsem si dřevěného zajíčka

Kdos budete někdy poblíž, navštivte.