Starší, než si myslíme - podzimní Lužánky

Dnes je venku pošmourno, ale podzim umí být i usměvavý. Trénování brouzdání v listí mohu praktikovat v parku za humny. V Lužánkách (původně Augarten). Potkám hejna sportovců, stáda fotografů se svými modely a modelkami, děti, akrobaty na slacklinách, barvy, klubající se ocúny, pejskaře. Je tu živo. Po vichřici trochu polámáno, ale i tak veselo. Nejstarší městský park v celé republice (i v zemích Koruny české) si pro sebe uzurpuje asi 22 hektarů z centra města. Zelené plíce, ochlazovač. První zmínky o městské džungli pocházejí z 13. století. V 18. století zde jezuité vybudovali kapli obklopenou okrasnou zahradou vhodnou pro meditaci a odpočinek. Josef II. pak po zrušení kláštera v roce 1786 prostor věnoval městu Brnu a Brňanům. Dnešní podobu parku vtiskl městský zahradník Antonín Šebánek roku 1840. Francouzský park transformoval na uvolněnější přírodně laděný typ s mnoha vzácnými dřevinami. Uprostřed něj stojí novorenesanční Pavilon (1855) od vídeňského architekta Ludwiga Förstera sloužící dnes jako centrum volného času. Je fajn mít každý den kus přírody jako na dlani. Vyrážím. A kam vy?