Volit Bedřichovice

Mít možnost volby je právo, které s sebou kromě určité dávky moci přináší i velkou míru zodpovědnosti. Je to luxus. Je to zátěž. Čím více možností máme k dispozici, tím nastává složitější výběrový proces. Výsledkem bývá smutek. Vyšší míra frustrace pramení z nutnosti vyřadit, krom jedné vítězné varianty, všechny ostatní. Rozloučit se. Právo volební je imanentní součástí demokratického nastavení - je všeobecné, přímé, rovné. Je to hlas. Má váhu.

Jelikož naše voličské průkazy v pořádku docestovaly až za námi do Brna, rozhodli jsme se nevolit někde přímo za humny, ale spojit to s výletem. Zajeli jsme autobusem do mé oblíbené obce - do Bedřichovic. Do Bedřichovic nad Temží. Vesničky známé díky projektu-proměny současné umělkyně Kateřiny Šedé (video). Odehrálo se tu kouzlo. Ves ožila. Pětiletka na tvorbu nového svátku "zatáhla" obyvatele třeba až do Londýna a jejím prostřednictvím si mohou užívat výhody, jež skýtá nová náves. Bedřichovická inkarnace před Tate Modern. Akci přibližuje v krátkosti Adam Gebrian ve svém pořadu (od 9. minuty) o architektuře. A kdo by ještě neměl dost, tak doporučuji fajn dokument Jana Gogoly z cyklu Náš venkov.

Svou přítomností jsme udělali ve volební místnosti rozruch a trochu prověřili duchapřítomnost komise. Měli s náma trochu starosti. A byli celkem u vytržení z toho, že se tam táhne někdo z Brna, aby u nich volil.

A: "Tys někdy voličský průkaz viděla?"

B: "Ne, ale hele, mám tu vytisknutý vzor."

A: "Hmm. Vypadá stejně. Dobrý"

C: "A nechcete jít do Šlapanic? Tam by vás vzali taky."

Urna. Poté jsme se podél říčky Říčky vydali skrze přírodní památku - skalky Andělka a Čertovka (takové volební paradoxy) do Šlapanic. Leden není měsíc, který by přál pozorovatelům rostlin. Ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců hýří biodiverzitou, kterou rozkryjete, pokud sem zavítáte ve zbytku roku. Ještěrky a spol. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000.

Ve Šlapanicích jsme se zašli podívat do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na nástěnce byl vyvěšený příběh nabádající správné křesťany k promyšlené volbě, protože "nikdo jiný to za ně neudělá". O víře v poctivost okolí... Bylo nebylo. Obyvatelé městečka byli vyzváni, aby se poděli o své víno před nadcházejícími oslavami. Každý měl do společného velkého sudu nalít víno, aby bylo jednoduše přichystané na den hodování. Jaké bylo překvapení všech, když ze sudu tekla jen čistá voda. Soused věřil sousedovi, že právě on je poctivý a donese víno.Proto neviděl nic špatného na tom, když víno v sudu naředí vodou a trochu tím ušetří. Jak může být poctivý ten druhý, když ani já nejsem? Je potřeba dát najevo, že si vážíme možnosti volby, i když to vyžaduje kuráž. Václav Havel to trefně vystihl výrokem, že "přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše“.

Bedřichovice nad Temží

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel