Příroda jako galerie

Zase jsem jednou sáhla do své knihovny (pro přesnost: stále bohužel jen do krabice od banánů), abych vám představila jedinečný počin - knihu-průvodce-návod. Knihu lze číst jako aktuálního průvodce (s tipy na výlety) pro náročnější cestovatele, kteří se rádi pídí po tom, jak vypadají poutní místa současnosti, jak v lidech rozdmýchat vztah a zodpovědnost za místo, v němž žijí, jak aktualizovat palčivá témata. Publikaci Současná umělecká díla v krajině vzniklou na základě spolupráce sochařky, geologa a historičky umění oceňuji jako území pro výstup umění za hranice galerií, pro zostření vnímání lidí - uživatelů a spolutvůrců krajiny, ve které koexistují. Díla v krajině jsou, patří do ní, akcentují ji nebo ji vyrušují, spolu s ní se proměňují, mizí a zanechávají otisk. Kde je hledat a jaké si u toho klást otázky? Autoři připomínají artefakty, které již v reálu neexistují nebo které měly omezenou životnost (případy vycházející z akčního umění) a zvou i na místa mající ambice přetrvat jako živí součinitelé krajinotvorného procesu. Časová perspektiva je zde relativní a závislá na přírodních i lidských disturbancích. Nejen bouřka může udělat umělci čáru přes rozpočet, ale i hamižný kolemjdoucí. S tím vším je však v tvorbě počítáno. Bývá to vyzdviženo jako odvážná promluva do veřejného prostoru. Tato díla jsou plně demokratická - neustále vystavena všem možným živlům. Bez otvírací doby. Návštěvník této "galerie" se stává poutníkem.

V publikaci jsou diskutovány práce založené na principech land artu, participativního umění pro veřejný prostor, site specific záležitosti mnohdy s ekologickým či duchovním (mystickým) přesahem. S tím souvisí i výběr materiálů a potenciální (ne)účel. Někdy je použita ryze přírodní substance křehkého (sníh, větvičky, listy) i stabilního založení (kámen, kov), jindy antropogenní materiál (beton). Umělci svou činností akcentují dané místo. Jejich tvorba je první replikou v dialogu s ním, končící obvykle otazníkem nebo vykřičníkem.

Radoslava Schmelzová; Dagmar Šubrtová; Radek Mikuláš (eds.:): Současná umělecká díla v krajině. Academia, Praha, 2014, 268 s.