Krása (v) rozkladu

Učení wabi-sabi. Inspirace z Japonska. Krása s kazy. Základ estetického vnímání s kořeny u zenových mnichů a čajových mistrů kultury 16. století. Specifická krása, obdiv k nedokonalostem. I ten nejhladší povrch je po přiblížení plný drobných oděrek a puklin. Koncepce vychází z přijetí věcí nedokonalých, základních a prostých jako krásných. Leonard Koren chtěl jako první západní autor tento fenomén zachytit a přiblížit jeho podstatu, která bývá mnohdy redukována do nicneříkajících sloganů designových magazínů. Prchavý odér japonské kultury se snaží chytit jako džina na několika desítkách stránek. Stručně a vzdušně. Vzduch a prostor a pocit prázdnoty je totiž pro japonské myšlení stěžejní. Studie Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy (vydáno v roce 1994) funguje jako návod, jak uvést principy tohoto přístupu do praxe. Důležité je zaobírat se tím, co je tady a teď, oceňovat jednoduchost a detail, vyrovnat se s nedokonalostí a ctít skromnost. Kniha může mít snad až terapeutický účinek na všechny, které vysává společnost založená na perfekcionalismu a honbě za vyspělostí. Sleduje totiž základní podmínku spokojenosti - přijetí omylnosti a výjimečnosti specifických vad každého tvora. Dává za pravdu ekologickému uvažování a minimalizaci konzumního přetlaku. Wabi-sabi reprezentuje kontrast vůči nalinkovaným hodnotám, symetrickým tvarům a jednorázovosti. Představuje argument pro vážení si řemesla, znovu upotřebení, individuální příběh, cestu materiálu a legitimizaci jeho stárnutí.

Nic netrvá věčně, nic není dokončené, nic není perfektní.