Divočina i adventní nálada v Letohrádku Mitrovských

Hledáte nenápadný půvab starých časů v centru Brna? Subtilní budova Letohrádku tuto charakteristiku splňuje a od Mendlova náměstí ji máte hnedle za humny. Roli Barona Prášila jsem raději přenechala povolanějším a snažila se vyštrachat něco ověřených, i když třeba zaprášených pikantností. V současnosti slouží tato kulturní památka jako výstavní prostor. Od roku 2007 tu proběhla už značná plejáda populárně laděných výstav. Jelikož můžu jako brigádník nakouknout i za "fresky", nabízím pár známých neznámých faktů, utajených a odhalených záhad.

  1. Ví se, na čí popud postaven, ale kdo byl architektem, je stále otázkou. Letohrádek si nechal zbudovat svobodný pán Antonín Arnošt Mitrovský, císařský generál.

  2. Klasicistní stavba s barokním půdorysem.

  3. Fresková výmalba ukrývá řadu zednářské symboliky. Kde? Ve změti zvířecích motivů, nad portály dveří (antičtí učenci) a vedle dveří v iluzorním zobrazení Šalamounových sloupů.

  4. Na stěnách "roste" řada skutečných a smyšlených rostlin.

  5. Schodiště je výsledkem poměrně necitlivé rekonstrukce z 80. let.

  6. Barokní socha Marta v parku před Letohrádkem byla dodána až během přestavby.

  7. Ano, je to opravdu uvnitř takto malé/velké.

  8. Stromy venku, které tak zvláštně květinově kvetou, jsou pavlovnie plstnaté.

  9. V adventním čase se zde každoročně pořádají stylové výstavy betlémů. Letos to budou betlémy rodiny Haldových a kouzelné diorama (roční betlém) z plsti Život Kristův.

  10. Spodní sál byl původně určen k obřadům, ale není tak využíván. Talíře na zdi slouží pouze jako dekorace.