Pracovní nepořádek

Pracovní místo. Pracovní stůl. Rozkramařeno. Počítač je někde vedle. A možná vypnutý.