Knižní kuk z budoucnosti: Kolaps západní civilizace

Kniha z ranku „neodpočineš si u ní“. Anotace napoví: „Píše se rok 2393 a svět je zcela jiný, než byl na počátku třetího tisíciletí. Jasná varování před klimatickou katastrofou byla po desetiletí ponechána bez povšimnutí, což vedlo ke všeobecné ekologické, sociální, politické i kulturní katastrofě, která je známa jako Velký kolaps z roku 2093. Toho roku růst teploty, zvýšení hladiny moří, šíření sucha a nakonec rozpad západoantarktického ledového štítu dovršily krizi, jež vedla k masové migraci a naprosté proměně světového řádu.“

Historikové vědy a esejisté Naomi Oreskesová (profesorka věd o Zemi z Harvardu) a Eric M. Conway předestírají ve své mrazivě realistické sci-fi vizi příčiny pádu západního kulturně-politického systému. Vysvětlují bezzubost současné vědy pohnout s veřejným míněním zacykleností sama do sebe a netransparentností postojů. Zároveň demonstrují neschopnost politiků a jiných představitelů moci odhodlat se k zásahu do všemocného konceptu volného trhu. Pod tlakem historických přešlapů opozičního komunismu, totiž nejsou s to, plesknout neviditelnou ruku trhu přes prsty a zastavit ničení zdrojů a životního prostředí.

Provokativní filosofující esej se opírá o výsledky výzkumů a nabízí scénář, ke kterému může dojít, když bude nastolená situace v klimatické otázce a liknavost světových lídrů vůči dohodnutým kvótám pokračovat. Sebevědomě předjímají k jakým změnám bude svět devastovaný klimatickými změnami nucen. Zároveň neopomíjejí zdůrazňovat, že v každé fázi vedla stále cesta zpět ke zmírnění důsledků.

„Kniha dramatizuje vědu takovým způsobem, jakým to tradiční literatura faktu nedokáže, a jasně ukazuje důležitost vědců a jejich práce a současně odhaluje prospěchářské zájmy „uhlíkového komplexu“ (stoupenců ekonomiky založené na spalování fosilních paliv ap.), jehož představitelé vědeckou praxi v nejvyšší míře zpolitizovali. Tato kniha je založena na důkladném studiu a poskytuje čtenářům vítanou a originální inspiraci v otázkách klimatických změn a jejich politického (ne)řešení.“ Výborné koncentrované pojednání, které kreativně přispívá k diskurzu.

Kolaps západní civilizace: Jak bude náš svět vypadat v roce 2393? Eric M. Conway, Naomi Oreskesová Nakladatel: Práh 2016; zdroj obrázku Kosmas