Neo-Avantgarda v Budapešti

Výstava v Ludwig muzeu v Budapešti mi připoměla akční umělce našich končin... Boudníka, Kovandu, Zorku Ságlovou, Knížáka... a taky Fluxus.

Skupina Bosch + Bosch založená v srbském městě Subotica (1969–1976) byla v 60. letech 20. století jedním z uměleckých kolektivů, které se vyjadřovaly podobnou cestou a vyskytovaly se napříč Evropou i dalšími částmi světa. Uspořádání retrospektivní výstavy podnítil fakt, že skupina byla založena před půl stoletím a jako druhá skupina svého druhu v Jugoslávii má co říct i současnému recipientovi. Expozice poskytuje ucelený pohled na neo-avantgardní uskupení Vojvodina (též provincie s největším městem Suboticou) i mnohé další skupiny či jednotlivce včetně historického ukotvení díky zastoupeným předchůdcům. Výstava by měla putovat i do ČR.

Progresivní směřování skupiny ovlivnila bikulturní identita členů (srbsko-maďarská) a také dvojjazyčné město jejího původu. Zastoupené žánry a umělecké výrazivo je hodně různorodé od akcí a jejich záznamů, přes videoart po malbu. Jejich průsečíkem jsou nejčastěji umělecké zásahy v městském a přírodním prostředí, land art, arte povera, projekty, grafická a vizuální poezie, textový koncept a konceptuální umění, vizuální sémiotika, komiks, zvuková poezie, behaviorální umění, akční umění, performance, mail art a knihy umělců. Trochu jako kdybych se ocitla jednou nohu v Pražákově paláci ve Valochově sbírce.