Sísovy představy o svobodě

V Praze jsem jednou za čas. Naposledy jsem zalétla do DOXu na výstavu Petra Síse. Mezinárodně uznávaný tvůrce, autor knih a ilustrátor má kolem sebe mnoho planet a světů. Tím hlavním je svět fantazie, po kterém putuje a zažívá dobrodružství (jak tvůrce, tak i čtenáři) na pozadí vzpomínek a snů. Dopravní prostředky nejsou tak důležité, jako samotný cíl cesty. Hrdinové jeho knih jsou dobrodruzi ukrytí na každém rohu s odvážní snílci. Všichni, kteří měli odvahu svobodně se rozhodovat, tvořit a posouvat hranice lidského poznání. Svoboda je létání, svoboda je zodpovědnost, svoboda je hodnota, která není samozřejmostí. Výstavou se prolíná a je tu citelně akcentována. I vzhledem k tomu, že se s ní autor potýkal, se stala zakořeněným leitmotivem jeho příběhů. Autoři výstavy O létání a jiných snech ze Sísových ilustrací vytvořili vlastní svět, do kterého bylo možné zasáhnout.

Výstavní projekt představil pět autorských knih úzce spjatých s tématem „vnitřní“ a „vnější“ svobody. Autobiografická kniha Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou (česky 2007) vypráví o pomyslných i skutečných zdech, o světě, kde svoboda zůstává pouhým snem. V knize Tři zlaté klíče (česky 1995) se autor pomyslně vrací do Prahy svého dětství – tentokrát je to ale město, které v dětských očích ožívá legendami, sny a příběhy. Také Sísova verze perské básně Ptačí sněm (česky 2011) stejně jako knihy Pilot a Malý princ (česky 2014) a Robinson (česky 2017) se dotýkají univerzálních otázek lidské svobody a její důležitosti. V návaznosti na třicáté výročí sametové revoluce je výstava připomínkou důležitosti svobody pro jednotlivce i společnost.

Výstava přibližuje Petra Síse i skrze ukázku z nově připravovaného dokumentárního filmu Sny o toulavých kočkách (jsem zvědavá na celý) a především díky sérii děl s názvem Deníky (1998). Jedná se o soubor více než dvou desítek koláží vytvořených z cestovních dokladů, účtenek, samolepek, pohlednic, artefaktů z cest a ilustrací. Tento poklad byl 21 let ukrytý v rodném domě Petra Síse na Malé Straně. Podle slov autora zachycuje „tajuplné představy o nedostupných místech z doby, kdy nebyl internet a všechno bylo možné“. Potěšilo mě také zařazení maket knih, které se v současnoti připravují jako 3D počítačové animace, ale tady měly podobu modelů.

Jelikož v posledních letech spolupracuje Petr Sís s mezinárodním programem Art for Amnesty organizace Amnesty International na sérii tapiserií znázorňujících bojovníky za lidská práva (Nelson Mandela, Martin Luther King, John Lennon), byla součástí expozice i impozantní tapiserie Letící muž (Flying Man) k poctě prezidenta Václava Havla. Vlněný hřeb.

DOX, autoři výstavy: Michaela Šilpochová, Leoš Válka, Ivana Brádková.