Jak daleko jsou Rychlebské hory?

Vzdálené jako všechno teď. Na Wiki se píše, že jde o jedno z nejopuštěnějších pohoří v ČR. Příhraniční pustinky. Když po předposlední postní neděli všichni myslíme na přírodu, vrátila jsem se tam v obrazech. Všechno je pomalejší, zádumčivé, skromnější. Nakupujeme minimálně, čteme si, omezujeme zábavu a hledáme jiné cesty k udržování kontaktů. Stmelujeme se na dálku, pomáháme si. Cestujeme ve vzpomínkách. Já vytáhla tuto poměrně nedávnou do Javornického výběžku. Mám štěstí, že i když byla pracovní, dopřáli jsme si výlet na zříceninu Rychleby, viděli jsme ledňáčky v Račím údolí i Tančírnu. Zaskočil nás kontrast v podobě nakvetlých kočiček a trochy sněhu.

Ubytovaní jsme byli v Ekocentru Rychleby a i díky tomu, jak moc se tam zaměřují na pomoc druhým, jsem si teď opět vybavila, na čem záleží. My přijeli tvořit plán, jak pomoci s osvětou kolem klimatické krize a tady oživují vesničky a učí rodiny fungovat (třeba chodit na procházky). Dávají tu lidem příležitost k uplatnění. Jak těžké to teď mají?