Očistné jarní pálení

Vloni jsem pálila. Zimu, odumřelé, suché zbytky, Moranu. Vítala jsem jaro. Letos připadala pátá posltní neděle čili Smrtná na konec března. Odkazuje k jednomu z nejstarších dochovaných rituálů v českých zemích. Morana, Mora, morena nabo Mařena je pohanská bohyně smrti. Uctívali ji staří Slované a Baltové. Zosobněná zima nemusí mít podobu bytosti, ale třeba jen svazečku suchých rostlin, kousků látky, něčeho, co chcete pustit dál... po vodě, v ohni, zahrabat do země. Čeká nás teď neděle květná, ale malý ohýnek klidně ještě zpunktujte.