Bělokarpatské louky a kudlanky

Suchomilné a vlhkomilné rostliny jen pár desítek centimetrů od sebe? Bílé Karpaty jsou bohaté. Staré odrůdy ovocných dřevin v sadu usazeném ve Velké nad Veličkou začínaly nést ovoce. Místní rozhlas sází pravidelnou dávku hitů a my se vydáváme do Zahrad pod Hájem. Hlohů je asi osm druhů: jednosemenný nebo dvousemenný obecný... Jetel červenavý, bezkolenec rákosovitý, jehlice, ocún, kudlanka nábožná, omán,..
Vzdělávání na Lipce vypadá i tak, že jedeme na výlet. V CHKO (Bílé Karpaty) je třeba pohybovat se jen po značených cestách a když máte v partě průvodce botanika, vězte, že se ani moc daleko nedostanet. S Karlem Fajmonem jsme mohli obdivovat rozmanitá suchá květenství, rafinované orchideje nebo třeba nenápadná vajíčka motýla na listech hořce. Povídání o zásadní roli diverizty pro rovnováhu v přírodě s Mojmírem Vlašínem přineslo mnoho otázek, které by dokázaly obohatit a vyplnit další odpoledne. Jeho výzvu vrhat se po každém hadovi na potkání jsme sice nevyslyšeli, zato o kudlanky nebyla nouze.