Inspirativní konference, která umí nakopnout lépe než lípové ponožky

Abych reprezentovala Lipku na každém kroku, sehnala jsem si tyto krásné ponožky od Puojd. Jsou vyrobené v Česko-Slovensku ve slovenském designu.
O ponožky mi ale vlastně nejde. Na dnešní 4. NÁRODNÍ KONFERENCI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY A ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ s podtitulem Ekovýchova pro pětihory (celou konferenci můžete zhlédnout zde díky tomu, že probíhala on-line) řekl student ekonomie a environmentalistiky Petr Doubravský, že si občas udělá radost nákupem knížky. A že když je na recy papíře, o to líp. Mám to podobně :) Ale on to v interkaci s novinářem Josefem Patočkou celé rámoval tím, že uvědomělé spotřebitelské chování a cesta dobrovolné skormnosti jsou aktivity, které pomáhají jedincům vyrovnávat se s výzvami součastnosti, ale pro řešení globální klimatické krize je potřeba změn systémových. Návrhů a tipů, jak na to na konferenci padlo vícero, za což jsem vděčná.
Za superpodnětné příspěvky pokládám v podstatě všechny, které dneska zazněly a doporučuji vám juknout na všechno (jojo vím, je to dlouhý). Oceňuji promyšlenou dramaturgii akce. Příspěvky (nejen u mě) vyvolávaly celou řadu dalších otázek a můžou být odrazovým můstkem a motivací pro dohledání si dalších informací a podporu kritického myšlení, podobně jako zdroje v podobě článků nominovaných na cenu Ekopublika pro žurnalist(k)y, které budou k dispozici na webu.
Hledáme nový model fungování společnosti a je potřeba přehodnotit základní paradigmata, na kterých je postavena tato společnost. Společnost založená na růstu a orientovaná na mantru efektivnosti. Do ekonomie je nezbytné zaset semínko sociálního aspektu. Rektorka Mendelovy Univerzity Danuše Nerudová trefně parafrázovala známý výrok o vyspělosti společnosti tak, že „vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak přistupuje k ochraně klimatu a jak se stará o své nejslabší články“. Nehledě na efektivitu, nehledě na to, zda se to státu „vyplatí“. Etická rovina je klíčová. Souhlasila s výrokem Nicolase Sterna, že „největším selháním volného trhu je právě klimatická krize“. Eva Fraňková z Katedry environmentálních studií MUNI navázala přednáškou o východiscích pro udržitelný nerůst, ve které mě mimo jiné zaujala koncepce etického bankovnictví. U nás v podstatě pole neorané...
Dramaturg a filmový publicista Matěj Nytra na závěr otevřel téma environmentálně angažovaného umění, jeho možností a limitů v podněcování veřejné debaty. Narazil na jeho schopnost klást otázky, překračovat hranice, být platformou pro přemýšlení bez zřetelných mantinelů a prostorem k práci s emocionalitou.
Mám výpisky na 8 A4 a to jen těch, které jsem zvládla dělat, abych zároveň nepřestala vnímat. Až se vám nebude chtít ven (diskutabilní), virtuálně se na konferenci přesuňte. Stojí to za to. Jo a dost se na ní akcentoval stěžejní význam a výhody učení venku. Debatovalo se o výzvách pro koronou poznamenané školství včetně nutnosti přehodnotit kurikulum směrem k posilování kompetencí jako je aktivní občanství (mít sílu být změnou) a schopnost řešit problémy s důrazem na péči o životní prostředí. Směřovat k tomu být odolnými a adaptabilními jedinci ve společnosti, která je schopná naslouchat potřebám druhých, má smysl pro spravedlivé zacházení se zdroji a zodpovědně se ohlíží na budoucnost.