Podzim do žíly: za urban květenou

Zimní stadion, fotbalový stadion, parkoviště, neprostupné keřovité pásy, rozvrkočené rumiště. Místa, kde lovím rostliny do podzimních vazeb a věnců. Beru si jen tolik, kolik upotřebím a i v těchto ošuntělých zákoutích se to snažím dělat šetrně. Zahradnické nůžky a IKEA taška zase v první linii. Jděte se taky nabít.