V mlžných oparech kolem Javořice


Podzimkový výlet směřoval do lesů pod Javořicí. Celodenní mžení do rozblácené krajiny trochu rozehnalo pocit z neustále žíznivé země. Domečky pro skřítky u Míchovy skály ze žuly vítaly poutníky. Všude mechové postele s křišťálovými tůňkami. Tvorové ze dřeva. Opuštěný a zapomenutý balík slámy okupovaný rostlinstvem. Houby. Listnaté stromy rozsvěcovaly jako lucerny jinak monotematický les. Odkvétající náprastníky a silenky, měděné kapradí. Travinaté pastviny jako někde ve Skotsku. Mrtvý slepýš. Jeřabiny a šípky zdobící orosené čelo Jihlavských vrchů.