Zahrada v Brlohu

Trofeje

V Brlohu bylo furt co dělat. V plánu bylo i kopat studnu. Většinou jsme pomáhali v zahradě, taky žali srpem a z větviček vyráběli falešné trofeje vysoké zvěře, kterými jsme pokryly celé podkroví.

Studna

Pro vodu jsme jezdili na hřbitov do Brlohu. Byly to asi tři kilometry po okresce. Měli jsme kárku a kanystry. Mívala jsem chuť uvázat s sebou kytici a hrát si, že truchlím.

Chata

Chatu pomáhali babičce stavět vojáci. Byla z napuštěných pražců a podivných vláknitých desek spojovaných hřebíky s hlavičkami od víček od piva. Ze zahrady v Toužimi ji do Brlohu stěhoval jeřáb. Nechápu, že se nerozpadla.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

© 2017 by Zajíc v Hájku

Logo graphic design copyright by Kampanenky